Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015-09-16Pierwszy rok notowń akcji Excellence S.A.

15 września 2015 roku minął pierwszy rok notowań akcji serii C spółki Excellence S.A. W tym czasie akcje spółki zanotowały wzrost ceny o 58%, z 1 złotego na 1,58 złotego. Tym samym spółka osiągnęła kapitalizację 25 milionów złotych. Dzięki dobrym wynikom spółki wielu inwestorów dostrzegło potencjał spółki i jej możliwości rozwoju. Dziękujemy!!!2015-08-14Excellence zanotowało zysk netto 506 tys. zł w drugim kwartale 2015

W drugim kwartale 2015 roku Excellence SA osiągnęła przychody w wysokości 9,14 mln zł, niższe o 15% w stosunku do przychodów drugiego kwartału 2014 roku. Wynik netto drugiego kwartału 2015 roku wyniósł 506 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2014 roku, który wyniósł 1.041 tys. zł. Niższe przychody w drugim kwartale 2015 roku w stosunku do drugiego kwartału 2014 roku wynikały z realizacji niższych zamówień otrzymanych od sieci handlowych, które częściowo były zależne od mniej korzystnych warunków pogodowych w II kwartale roku 2015 w porównaniu do II kwartału 2014 roku, a także z później złożonych zamówień przez sieci handlowe na akcje letnie w porównaniu do zamówień w II kwartale 2014 roku.

 2015-06-19Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence S.A.

W dniu 18 czerwca 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Excellence S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa na którym akcjonariusze podjęli uchwały, między innymi uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2014 rok w którym spółka osiągnęła 1,7 mln zł zysku netto.   2015-05-15Wzrost przychodów Excellence o 15,7% w I kwartale 2015 roku

Spółka Excellence SA osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2015 roku w stosunku do pierwszego kwartału 2014 roku o 15,7% dzięki realizacji nowych umów z dużymi sieciami handlowymi oraz dokonanemu eksportowi syropów owocowych do USA. Wynik netto w I kwartale 2015 był wyższy o 32% w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku.2015-04-02Powołanie nowego Członka Zarządu - pana Tomasza Ciecierskiego

W dniu 1 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza spółki Excellence podjęła uchwałę w sprawie powołania nowego Członka Zarządu – pana Tomasza Ciecierskiego. Pan Tomasz Ciecierski pełni funkcję dyrektora handlowego w spółce Excellence i od kwietnia 2015 roku wzmocnił zarząd spółki, aby czynnie uczestniczyć w zarządzaniu spółką.2015-02-13Bardzo dobry wynik IV kwartału 2014 roku dla Excellence S.A.

W czwartym kwartale 2014 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 9,25 mln zł, wyższe o 68% w stosunku do przychodów ze sprzedaży czwartego kwartału 2013 roku. Wynik netto czwartego kwartału 2014 roku wyniósł 259 tys. zł i jest znacznie wyższy od wyniku osiągniętego w czwartym kwartale 2013 roku, w którym spółka poniosła stratę. Zysk netto czwartego kwartału 2014 roku jest tym bardziej satysfakcjonujący, że w tym okresie spółka poniosła znaczne koszty związane z rozwojem nowej działalności w segmencie suplementów diety i produkcji suplementu diety zarejestrowanego jako wyrób medyczny Excellent Collagen Complex. 
Po czterech kwartałach 2014 roku Excellence S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 34.377 tys. zł, wyższe o 14,6% w stosunku do przychodów po czterech kwartałach 2013 roku. Wynik netto po czterech kwartałach 2014 roku wynosi 1.738 tys. zł i jest trzykrotnie wyższy w stosunku do zysku netto po czterech kwartałach 2013 roku.


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zaufali nam:

SYROPY.EU SKLEP AKADEMIA DRINKÓW FACEBOOK