Raporty okresowe > Raporty okresowe 2021

Raport nr 11/EBI z dn. 13.08.2021 roku: Raport kwartalny Excellence S. A. za II kwartał 2021 r..pdf


Raport nr 4/EBI z dn. 30.04.2021 roku: Raport Roczny Excellence S.A. za 2020 rok.pdf
                                                          zał. nr. 1a Sprawozdanie finansowe za rok 2020.pdf
                                                          zał. nr. 1b Informacja dodatkowa za rok 2020.pdf
                                                          zał. nr. 2 Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2020.pdf

Zaufali nam:

SYROPY.EU SKLEP AKADEMIA DRINKÓW FACEBOOK