Rada nadzorcza

Marcin Ciecierski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, jest współzałożycielem firmy „Excellence”. Działalność w branży rozpoczął w 1992 roku i od samego początku postawił na budowanie własnej firmy jako jedynej możliwej formy działalności gospodarczej. Do sukcesu firmy „Excellence” w znacznym stopniu przyczyniły się jego umiejętności budowania strategii, zarządzania firmą oraz wyczucie trendów na rynku.

Kadencja Marcina Ciecierskiego na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej mija w dniu 17 czerwca 2024 roku.

Marcin Ciecierski, posiada wykształcenie średnie techniczne.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

od 2013- do chwili obecnej

Przewodniczący Rady Nadzorczej Excellence SA

2012- 2013

Główny udziałowiec EXCELLENCE SA

2002- 2012

Właściciel FHU EXCELLENCE

1998- 2002

Dyrektor ds. sprzedaży na rynku krajowym w firmie FHU GOSSO

1993 – 1996

Dyrektor bezpośredni firmy Amway

 

 

Tomasz Szczepaniak- Członek Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2001 r. zdał egzamin adwokacki. Od 2001 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, która kompleksowo obsługuje przedsiębiorstwa oraz inne podmioty, zapewniając pomoc w obszarach prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego i finansów. Specjalizuje się w zakresie prawa spółek  i prawa podatkowego.

Kadencja Pana Tomasza Szczepaniaka na stanowisku Członka Rady Nadzorczej mija w dniu 17 czerwca 2024 roku.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

2001- do chwili obecnej

właściciel kancelarii adwokackiej

1996- 2000

aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi

 

Patrycja Kaźmierczak-Kapuścińska - Członek Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie wyższe. W 2006 roku ukończyła prawnicze studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2010 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Od 2012 roku czynnie wykonuje zawód adwokata.W codziennej praktyce zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego i administracyjnego.

Kadencja Pani Patrycji Kaźmierczak-Kapuścińskiej na stanowisku Członka Rady Nadzorczej mija w dniu 17 czerwca 2024 roku.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

2012- do chwili obecnej

właściciel kancelarii adwokackiej

2010

aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi

 

Danuta Ciecierska - Członek Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie średnie.

Kadencja Danuty Ciecierskiej na stanowisku Członka Rady Nadzorczej mija w dniu 17 czerwca 2024 roku.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

1992 - 1999

pracownik Politechniki Łódzkiej

1972- 1992

pracownik Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Włókienniczego w Łodzi

 

Bożena Ciecierska - Członek Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie wyższe.

Kadencja Pani  Bożeny Ciecierskiej na stanowisku Członka Rady Nadzorczej mija w dniu 17 czerwca 2024 roku.


Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

2015 - 2016

funkcja prezesa  zarządu spółki „Ciecierska” sp. z o.o.

2014 - 2015

funkcja członka Rady Nadzorczej "Excellence" SA

2013 - 2014

własna działalność gospodarcza „Clear Display”


Joanna Kotecka - Członek Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie kierunkowe, jest absolwentką Liceum Handlowego, ukończyła Policealne Studium w Łodzi o specjalności Rachunkowość i Finanse.

Kadencja Pani  Joanny Koteckiej na stanowisku Członka Rady Nadzorczej mija w dniu 17 czerwca 2024 roku.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

2011 - obecnie

"Multi Capital" sp. z o.o. - księgowa

2011

staż w biurze rachunkowymZaufali nam:

SYROPY.EU SKLEP AKADEMIA DRINKÓW FACEBOOK