Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017-05-15Wyniki pierwszego kwartału 2017 roku

W pierwszym kwartale 2017 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 9,99 mln zł, wyższe o 21,4% w stosunku do przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału 2016 roku. Wyższe przychody ze sprzedaży wynikły z realizacji wyższych zamówień sieci handlowych w I kw. 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Dzięki wyższym przychodom ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2017 roku zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2017 roku wyniósł 353 tys. zł i był wyższy o 131% w porównaniu do zysku z działalności operacyjnej pierwszego kwartału 2016 roku. Wynik netto pierwszego kwartału 2017 roku wyniósł 313 tys. zł i był wyższy o 90,6% od wyniku osiągniętego w pierwszym kwartale 2016 roku.  2017-04-12Wynik finansowy za 2016 rok

W 2016 roku, „Excellence” S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 34.937,77 tys. zł, niższe o 2,8% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2015 roku. Wynik netto w 2016 roku wynosi 556,27 tys. zł i był niższy o 68,7% w stosunku do zysku netto z 2015 roku. Głównymi przyczynami osiągniętego niższego wyniku netto w 2016 roku jest wzrost kosztów głównego surowca syropu glukozowo-fruktozowego wykorzystywanego do produkcji syropów owocowych oraz wzrost kosztów wynagrodzeń, który wynika ze wzrostu zatrudnienia oraz podwyżek wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.2017-02-14Wyniki za IV kwartał 2016 roku

W czwartym kwartale 2016 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 10,15 mln zł, wyższe o 3,2% w stosunku do przychodów ze sprzedaży czwartego kwartału 2015 roku. Poziom zrealizowanych zamówień sieci handlowych w IV kw. 2016 roku był na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie zeszłego roku. Wynik ze sprzedaży w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł 479 tys. zł, był wyższy o 15% w porównaniu do czwartego kwartału 2015 roku.  Wynik netto czwartego kwartału 2016 roku wyniósł 120 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w czwartym kwartale 2015 roku w wysokości 250 tys. zł. Po czterech kwartałach 2016 roku Excellence S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 34.938 tys. zł, niższe o 3% w stosunku do przychodów ze sprzedaży uzyskanych po czterech kwartałach 2015 roku. Wynik netto po czterech kwartałach 2016 roku wynosi 616 tys. zł i jest niższy w stosunku do zysku netto osiągniętego po czterech kwartałach 2015 roku, który wyniósł 1.775 tys. zł.2016-11-14Wyniki za III kwartał 2016 roku

W trzecim kwartale 2016 roku „Excellence” SA osiągnęła przychody w wysokości 7.450 tys. zł, niższe o 28,6% w stosunku do przychodów trzeciego kwartału 2015 roku. Niższe przychody w trzecim kwartale 2016 roku w stosunku do trzeciego kwartału 2015 roku wynikały z realizacji niższych zamówień sieci handlowych. W efekcie wynik netto trzeciego kwartału 2016 roku wyniósł 5 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w trzecim kwartale 2015 roku w wysokości 896 tys. zł.2016-09-27Wypłata dywidendy za 2015 rok

W dniu 27 września 2016 roku spółka Excellence SA wypłaciła dywidendę swoim akcjonariuszom za 2015 rok w kwocie 2.050.490,00 zł.Tym samym akcjonariusze uzyskali bardzo korzystną stopę dywidendy na poziomie 7%. 2016-08-12Wyniki drugiego kwartału 2016 r.

W drugim kwartale 2016 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 9,1 mln zł, niższe o 0,4% w stosunku do przychodów drugiego kwartału 2015 roku. Wynik netto drugiego kwartału 2016 roku wyniósł 327 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2015 roku, który wyniósł 506 tys. zł. Natomiast po dwóch kwartałach 2016 roku „Excellence” S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17,3 mln zł, wyższe o 10,5% w stosunku do przychodów ze sprzedaży po dwóch kwartałach 2015 roku. Wynik netto po dwóch kwartałach 2016 roku wynosi 491 tys. zł i jest niższy o 21,8% w stosunku do zysku netto po dwóch kwartałach 2015 roku.


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK