Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2017-10-23Wyniki trzeciego kwartału 2017 r.

Po trzech kwartałach 2017 roku przychody ze sprzedaży spółki wynoszą 29,9 mln zł i wyższe o 20,6% w porównaniu do trzech kwartałów 2016 roku, natomiast wynik netto po trzech kwartałach 2017 roku wynosi 456 tys. zł i jest niższy o 8% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku.W trzecim kwartale 2017 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 8,76 mln zł, wyższe o 17,6% w stosunku do przychodów ze sprzedaży trzeciego kwartału 2016 roku. Wynik netto trzeciego kwartału 2017 roku wyniósł -300 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w trzecim kwartale 2016 roku, który wyniósł 5 tys. zł.2017-09-22Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A.

Na dzień 19 października 2017 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ws. podziału akcji przez obniżenie wartości nominalnej akcji, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu na NewConnect oraz zmiany statutu. Treść ogłoszenia i projekty uchwał znajdują się w zakładce Relacji Inwestorskich - Walne Zgromadzenie.

2017-08-18Wyniki drugiego kwartału 2017 roku

W drugim kwartale 2017 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 11,12 mln zł, wyższe o 22,2% w stosunku do przychodów ze sprzedaży drugiego kwartału 2016 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży wynika ze zrealizowanych wyższych zamówień sieci handlowych. Wynik ze sprzedaży w drugim kwartale 2017 roku wyniósł 809 tys. zł, był wyższy o 70% w porównaniu do drugiego kwartału 2016 roku. W sumie wynik netto drugiego kwartału 2017 roku wyniósł 443 tys. zł i był wyższy od wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2016 roku o 35,6%.

2017-06-22Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence SA

W dniu 22 czerwca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence SA na którym m.in. zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2016 rok. Podczas Walnego Zgromadzenia omówiono sytuację finansową spółki oraz zdarzenia, które miały miejsce w 2016 roku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwał, które zostały opublikowane w raporcie bieżącym. 2017-05-15Wyniki pierwszego kwartału 2017 roku

W pierwszym kwartale 2017 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 9,99 mln zł, wyższe o 21,4% w stosunku do przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału 2016 roku. Wyższe przychody ze sprzedaży wynikły z realizacji wyższych zamówień sieci handlowych w I kw. 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Dzięki wyższym przychodom ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2017 roku zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2017 roku wyniósł 353 tys. zł i był wyższy o 131% w porównaniu do zysku z działalności operacyjnej pierwszego kwartału 2016 roku. Wynik netto pierwszego kwartału 2017 roku wyniósł 313 tys. zł i był wyższy o 90,6% od wyniku osiągniętego w pierwszym kwartale 2016 roku.  2017-04-12Wynik finansowy za 2016 rok

W 2016 roku, „Excellence” S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 34.937,77 tys. zł, niższe o 2,8% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2015 roku. Wynik netto w 2016 roku wynosi 556,27 tys. zł i był niższy o 68,7% w stosunku do zysku netto z 2015 roku. Głównymi przyczynami osiągniętego niższego wyniku netto w 2016 roku jest wzrost kosztów głównego surowca syropu glukozowo-fruktozowego wykorzystywanego do produkcji syropów owocowych oraz wzrost kosztów wynagrodzeń, który wynika ze wzrostu zatrudnienia oraz podwyżek wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK