Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2018-10-15Podpisanie umowy z biegłym rewidentem o zbadanie sprawozdania finansowego Excellence S.A.

Zarząd spółki Excellence S. A. z siedzibą w miejscowości Lipa ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 października 2018 roku podpisał umowę o badanie sprawozdania finansowego Excellence SA za rok obrotowy 2018 oraz rok obrotowy 2019 z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-Bilans Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu w analogicznym zakresie za lata 2012 - 2017.2018-08-14Wyniki drugiego kwartału 2018 roku

W drugim kwartale 2018 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 13,65 mln zł, wyższe o 22,7% w stosunku do przychodów ze sprzedaży drugiego kwartału 2017 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży wynika ze zrealizowanych wyższych zamówień sieci handlowych oraz sprzedaży do hurtowni spożywczych, a także sprzedaży towarów – syropu klonowego importowanego z Kanady. Wynik netto drugiego kwartału 2018 roku wyniósł 88,2 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2017 roku, który wynosił 443 tys. zł. Wynik drugiego kwartału 2018 roku jest efektem rozwoju sprzedaży syropów spółki Excellence SA, m. in. poszerzaniem rynku o kanał tradycyjny. Poniesione na ten cel wydatki były związane głównie ze wzrostem kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych.2018-06-29Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence SA w dniu 29 czerwca 2018 r.

Akcjonariusze Spółki Excellence S.A. podjęli uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Excellence S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r. Uchwalono m.in. uchwałę o zatwierdzeniu wyniku finansowego z 2017 roku w wysokości 637.649,81 zł. Podjęto też uchwałę w której akcjonariusze zdecydowali, że wypracowany zysk zasili kapitały spółki Excellence SA. 2018-05-15Wyniki pierwszego kwartału 2018 roku

W pierwszym kwartale 2018 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 12,4 mln zł, wyższe o 24,4% w stosunku do przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału 2017 roku. Wyższe przychody ze sprzedaży wynikały z realizacji wyższych zamówień sieci handlowych w I kw. 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, w tym wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów w kwocie 1.113,8 tys. zł w pierwszym kwartale 2018 roku, gdzie główną pozycją była sprzedaż syropu klonowego BIO oraz wzrost przychodów wynikający z rozwoju sprzedaży w kanale tradycyjnym.

Wynik pierwszego kwartału 2018 roku.pdf2018-04-12Raport roczny Excellence SA za 2017 rok

W 2017 roku, „Excellence” S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 40.917 tys. zł, wyższe o 17,1% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2016 roku. Wynik netto w 2017 roku wynosi 637,65 tys. zł i był wyższy o 14,6% w stosunku do zysku netto z 2016 roku. Głównymi czynnikami wpływającymi na wynik 2017 roku były wysokie koszty głównego surowca syropu glukozowo-fruktozowego wykorzystywanego do produkcji syropów owocowych oraz wzrost kosztów pracy, który wynikał ze wzrostu kosztów usług obcych związanych z usługami firm zewnętrznych, które wykonywały produkcję syropów oraz podwyżek wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Wyniki osiągnięte przez spółkę w 2017 roku pozwalają ocenić pozytywnie sytuację finansową spółki.2018-03-14Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 14 marca 2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach działania „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock” dotycząca opracowania dokumentów, które zostaną wykorzystane przy emisji akcji oraz pozwolą na wprowadzenie nowej emisji akcji na rynek GPW. Planowana jest zmiana rynku notowań akcji z rynku NewConnect w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Zgodnie z projektem kwota dofinansowania wynosi 406.700,00 PLN, przy poziomie dofinansowania wynoszącym 50% kosztów kwalifikowanych.


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK