Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2018-02-14Wyniki czwartego kwartału 2017 roku

W czwartym kwartale 2017 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 11 mln zł, wyższe o 8,7% w stosunku do przychodów ze sprzedaży czwartego kwartału 2016 roku, co wynikało z wyższych zamówień sieci handlowych. Wynik netto czwartego kwartału 2017 roku wyniósł 222 tys. zł i był wyższy o 269% od wyniku netto osiągniętego w czwartym kwartale 2016 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem w zakładce Relacje inwestorskie.2018-01-19Uchwała o wprowadzeniu akcji zwykłych serii B do obrotu na NewConnect

W dniu 18 stycznia 2019 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 5.520.550 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Excellence SA.2018-01-08Rejestracja akcji serii B w KDPW

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA podjął uchwałę o zarejestrowaniu w KDPW 5.520.550 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Excellence SA pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu, w którym notowane są inne akcje spółki Excellence SA, decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji.2017-11-20Ogłoszenie nr. 1

Ogłoszenie o wyborze
oferty:Załącznik nr 12017-11-20Ogłoszenie nr. 2

Ogłoszenie o wyborze
oferty:Załącznik nr 22017-11-10Zapytanie ofertowe nr. 1

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej kompleksowe usługi doradcze, w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż akcji) oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.

      Załącznik.


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK