Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2018-08-14Wyniki drugiego kwartału 2018 roku

W drugim kwartale 2018 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 13,65 mln zł, wyższe o 22,7% w stosunku do przychodów ze sprzedaży drugiego kwartału 2017 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży wynika ze zrealizowanych wyższych zamówień sieci handlowych oraz sprzedaży do hurtowni spożywczych, a także sprzedaży towarów – syropu klonowego importowanego z Kanady. Wynik netto drugiego kwartału 2018 roku wyniósł 88,2 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2017 roku, który wynosił 443 tys. zł. Wynik drugiego kwartału 2018 roku jest efektem rozwoju sprzedaży syropów spółki Excellence SA, m. in. poszerzaniem rynku o kanał tradycyjny. Poniesione na ten cel wydatki były związane głównie ze wzrostem kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych.2018-06-29Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence SA w dniu 29 czerwca 2018 r.

Akcjonariusze Spółki Excellence S.A. podjęli uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Excellence S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r. Uchwalono m.in. uchwałę o zatwierdzeniu wyniku finansowego z 2017 roku w wysokości 637.649,81 zł. Podjęto też uchwałę w której akcjonariusze zdecydowali, że wypracowany zysk zasili kapitały spółki Excellence SA. 2018-05-15Wyniki pierwszego kwartału 2018 roku

W pierwszym kwartale 2018 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 12,4 mln zł, wyższe o 24,4% w stosunku do przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału 2017 roku. Wyższe przychody ze sprzedaży wynikały z realizacji wyższych zamówień sieci handlowych w I kw. 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, w tym wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów w kwocie 1.113,8 tys. zł w pierwszym kwartale 2018 roku, gdzie główną pozycją była sprzedaż syropu klonowego BIO oraz wzrost przychodów wynikający z rozwoju sprzedaży w kanale tradycyjnym.

Wynik pierwszego kwartału 2018 roku.pdf2018-04-12Raport roczny Excellence SA za 2017 rok

W 2017 roku, „Excellence” S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 40.917 tys. zł, wyższe o 17,1% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2016 roku. Wynik netto w 2017 roku wynosi 637,65 tys. zł i był wyższy o 14,6% w stosunku do zysku netto z 2016 roku. Głównymi czynnikami wpływającymi na wynik 2017 roku były wysokie koszty głównego surowca syropu glukozowo-fruktozowego wykorzystywanego do produkcji syropów owocowych oraz wzrost kosztów pracy, który wynikał ze wzrostu kosztów usług obcych związanych z usługami firm zewnętrznych, które wykonywały produkcję syropów oraz podwyżek wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Wyniki osiągnięte przez spółkę w 2017 roku pozwalają ocenić pozytywnie sytuację finansową spółki.2018-03-14Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 14 marca 2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach działania „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock” dotycząca opracowania dokumentów, które zostaną wykorzystane przy emisji akcji oraz pozwolą na wprowadzenie nowej emisji akcji na rynek GPW. Planowana jest zmiana rynku notowań akcji z rynku NewConnect w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Zgodnie z projektem kwota dofinansowania wynosi 406.700,00 PLN, przy poziomie dofinansowania wynoszącym 50% kosztów kwalifikowanych.2018-02-14Wyniki czwartego kwartału 2017 roku

W czwartym kwartale 2017 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 11 mln zł, wyższe o 8,7% w stosunku do przychodów ze sprzedaży czwartego kwartału 2016 roku, co wynikało z wyższych zamówień sieci handlowych. Wynik netto czwartego kwartału 2017 roku wyniósł 222 tys. zł i był wyższy o 269% od wyniku netto osiągniętego w czwartym kwartale 2016 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem w zakładce Relacje inwestorskie.


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK