Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2019-11-14Wyniki trzeciego kwartału 2019 roku

W trzecim kwartale 2019 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 11,8 mln zł, niższe o 10% w stosunku do przychodów ze sprzedaży trzeciego kwartału 2018 roku. Spadek przychodów ze sprzedaży w trzecim kwartale 2019 roku wynikał ze zrealizowanych niższych zamówień sieci handlowych w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku oraz dokonanych korekt cenowych syropów.Wynik netto trzeciego kwartału 2019 roku wyniósł -562,7 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w trzecim kwartale 2018 roku, który wyniósł 101,8 tys. zł.2019-09-30Excellence S.A. została sześciokrotnie nagrodzona na Polskim Kongresie Napojowym

Na jednej z najważniejszych imprez branży rozlewniczej w Polsce, przyznano naszej spółce aż 6 nagród w różnych kategoriach. To ogromne wyróżnienie i potwierdzenie wysokiej pozycji lidera w branży oraz dynamicznego rozwoju marki. Wszystkie nagrody dotyczą najnowszej, ekologicznej linii produktów – I am BIO.
W tym roku Polski Kongres Napojowy odbył się w dniach 25-27 września w Zawierciu. W wydarzeniu uczestniczyła rekordowa ilość uczestników, co potwierdza jego prestiżowy charakter i na stałe wpisuje się w kalendarz imprez branży napojowej. Celem spotkania przedstawicieli firm, związanych z rynkiem rozlewniczym jest przedstawienie najnowszych trendów i innowacji w procesie produkcyjnym oraz promowanie nowoczesnych rozwiązań, mających realny wpływ na ochronę środowiska. Firma Excellence zaprezentowała produkty z nowej linii, czyli ekologiczne soki, napoje, syropy, radlery, oranżady oraz musy. Marka I am BIO spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem i uznaniem, czego wyrazem jest aż 6 nagród w różnych kategoriach.2019-08-14Wyniki drugiego kwartału 2019 r.

W drugim kwartale 2019 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 10,9 mln zł, niższe o 19,9% w stosunku do przychodów ze sprzedaży drugiego kwartału 2018 roku. Wynik netto drugiego kwartału 2019 roku wyniósł -146,5 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2018 roku, który wynosił 88,2 tys. zł. Generalnie, wynik drugiego kwartału 2019 roku jest efektem niższych przychodów ze sprzedaży o 19,9% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku.2019-06-17Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

17 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence SA podczas którego podjęto szereg uchwał dotyczących m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz powołano członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią protokołu z ZWZ zamieszczonego w raportach bieżących (raport 7/2019/EBI z 17 czerwca 2019 r.).2019-05-15Wyniki pierwszego kwartału 2019 r.

W pierwszym kwartale 2019 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 10,8 mln zł, niższe o 13% w stosunku do przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału 2018 roku. Niższe przychody ze sprzedaży wynikały z realizacji niższych zamówień sieci handlowych w I kw. 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. W pierwszym kwartale 2019 roku zysk z działalności operacyjnej wyniósł 270,4 tys. zł i był wyższy o 6,4% w porównaniu do zysku z działalności operacyjnej pierwszego kwartału 2018 roku, natomiast wynik netto pierwszego kwartału 2019 roku wyniósł 158,1 tys. zł i był niższy o 26,8% od wyniku osiągniętego w pierwszym kwartale 2018 roku.2019-04-12Raport roczny Excellence SA za 2018 rok

W 2018 roku, „Excellence” S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 50.883,7 tys. zł, wyższe o 24,3% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2017 roku. Wynik netto w 2018 roku wynosi -4,6 tys. zł i był niższy od zysku netto z 2017 roku w wysokości 637,65 tys. zł. Głównymi czynnikami wpływającymi na wynik 2018 roku był  wzrost kosztów wynagrodzeń wynikających ze wzrostu zatrudnienia jak i znacznych podwyżek płac oraz wzrostu kosztów usług obcych wynikających z podjętych działań w zakresie rozwoju sprzedaży w kanale tradycyjnym oraz działań marketingowych.
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK