Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2020-08-14Raport okresowy za II kwartał 2020 r.

 W drugim kwartale 2020 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 11,2 mln zł, wyższe o 2,8% w stosunku do przychodów ze sprzedaży drugiego kwartału 2019 roku. W zakładce raporty okresowe znajdziecie państwo pełny raport okresowy z wynikami spółki.2020-06-16Informacja o uzyskaniu subwencji finansowej

Excellence SA otrzymała subwencję finansową w kwocie 1.908.839,00 zł z Państwowego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy antykryzysowej związanej z istnieniem pandemii COVID-19.2020-05-15Wyniki pierwszego kwartału 2020 roku

W pierwszym kwartale 2020 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 10,62 mln zł, niższe o 1,8% w stosunku do przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału 2019 roku. Wynik netto pierwszego kwartału 2020 roku wyniósł 24,7 tys. zł. W związku z obecną sytuacją w Polsce i na świecie w pierwszym kwartale 2020 roku spółka prowadziła działania związane z przygotowaniem produkcji środków dezynfekujących związanych z pandemią choroby COVID-19.  Spółka wystąpiła o wydanie zezwolenia na produkcję środków biobójczych.2020-04-29Raport roczny Excellence SA za 2019 rok

W 2019 roku, „Excellence” S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 46.343,4 tys. zł, niższe o 8,9% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2018 roku. Wynik netto w 2019 roku wyniósł 108,4 tys. zł i był wyższy od wyniku netto z 2018 roku w wysokości -4,59 tys. zł. Głównymi czynnikami wpływającymi na wynik 2019 roku był  wzrost kosztów wynagrodzeń wynikający z podjętych działań w zakresie rozwoju sprzedaży w kanale tradycyjnym  sprzedaży oraz prowadzonych działań marketingowych.2020-02-14Wyniki czwartego kwartału 2019 roku

W czwartym kwartale 2019 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 12,77 mln zł, wyższe o 9,5% w stosunku do przychodów ze sprzedaży czwartego kwartału 2018 roku, co wynikało z wyższych przychodów ze sprzedaży towarów. Wynik netto czwartego kwartału 2019 roku wyniósł 678,5 tys. zł i był znacznie wyższy od wyniku netto osiągniętego w czwartym kwartale 2018 roku w wysokości -388,6 tys. zł.2019-11-14Wyniki trzeciego kwartału 2019 roku

W trzecim kwartale 2019 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 11,8 mln zł, niższe o 10% w stosunku do przychodów ze sprzedaży trzeciego kwartału 2018 roku. Spadek przychodów ze sprzedaży w trzecim kwartale 2019 roku wynikał ze zrealizowanych niższych zamówień sieci handlowych w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku oraz dokonanych korekt cenowych syropów.Wynik netto trzeciego kwartału 2019 roku wyniósł -562,7 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w trzecim kwartale 2018 roku, który wyniósł 101,8 tys. zł.


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK