Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017-11-10Zapytanie ofertowe nr. 2

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej kompleksowe usługi doradcze, w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż akcji) oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.

     Załącznik.2017-11-06Zmiany w akcjonariacie Excellence SA

W dniu 2 listopada 2017 roku na skutek likwidacji Ciecierska spółka jawna spółka zbyła akcje Excellence SA serii A, B i C wspólnikom likwidowanej spółki Ciecierska spółka jawna. Nastąpiła zmiana akcjonariatu Excellence SA i głównymi akcjonariuszami spółki zostali: Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Ciecierski, który posiada 63,35% akcji spółki i 65,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Prezes Zarządu Dariusz Polinceusz, który posiada 27,21% akcji spółki i 25,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  2017-10-23Wyniki trzeciego kwartału 2017 r.

Po trzech kwartałach 2017 roku przychody ze sprzedaży spółki wynoszą 29,9 mln zł i wyższe o 20,6% w porównaniu do trzech kwartałów 2016 roku, natomiast wynik netto po trzech kwartałach 2017 roku wynosi 456 tys. zł i jest niższy o 8% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku.W trzecim kwartale 2017 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 8,76 mln zł, wyższe o 17,6% w stosunku do przychodów ze sprzedaży trzeciego kwartału 2016 roku. Wynik netto trzeciego kwartału 2017 roku wyniósł -300 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w trzecim kwartale 2016 roku, który wyniósł 5 tys. zł.2017-09-22Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A.

Na dzień 19 października 2017 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ws. podziału akcji przez obniżenie wartości nominalnej akcji, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu na NewConnect oraz zmiany statutu. Treść ogłoszenia i projekty uchwał znajdują się w zakładce Relacji Inwestorskich - Walne Zgromadzenie.

2017-08-18Wyniki drugiego kwartału 2017 roku

W drugim kwartale 2017 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 11,12 mln zł, wyższe o 22,2% w stosunku do przychodów ze sprzedaży drugiego kwartału 2016 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży wynika ze zrealizowanych wyższych zamówień sieci handlowych. Wynik ze sprzedaży w drugim kwartale 2017 roku wyniósł 809 tys. zł, był wyższy o 70% w porównaniu do drugiego kwartału 2016 roku. W sumie wynik netto drugiego kwartału 2017 roku wyniósł 443 tys. zł i był wyższy od wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2016 roku o 35,6%.

2017-06-22Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence SA

W dniu 22 czerwca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence SA na którym m.in. zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2016 rok. Podczas Walnego Zgromadzenia omówiono sytuację finansową spółki oraz zdarzenia, które miały miejsce w 2016 roku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwał, które zostały opublikowane w raporcie bieżącym. 


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK