Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2022-08-12Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2022

W drugim kwartale 2022 roku Grupa Excellence SA osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 16,17 mln zł, wyższe o 14,3% w stosunku do przychodów ze sprzedaży drugiego kwartału 2021 roku. Skonsolidowany wynik netto drugiego kwartału 2022 roku wyniósł -256,1 tys. zł. W drugim kwartale 2022 roku występowały dalsze podwyżki cen surowców i materiałów, co miało istotny wpływ na wynik Grupy.2022-06-30Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Excellence SA

30 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym zostały zatwierdzone sprawozdania finansowe Excellence SA oraz Grupy Kapitałowej Excellence  SA.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią protokołu z Walnego Zgromadzenia.2022-05-13Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2022

W pierwszym kwartale 2022 roku Grupa Excellence SA osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 16,3 mln zł, wyższe o 26,9% w stosunku do przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału 2021 roku. Skonsolidowany wynik netto Grupy Excellence SA pierwszego kwartału 2022 roku wyniósł 194 tys. zł i był niższy o 52% od wyniku osiągniętego w pierwszym kwartale 2021 roku.2022-03-25Zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu

Spółka otrzymała postanowienie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszeniu na wniosek Spółki postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu Emitenta. Wniosek został złożony z uwagi na zamiar uwzględnienia w prospekcie danych finansowych wynikających ze sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.2022-02-03Udziały w spółce "Płynne Złoto" sp. z o.o.

Spółka objęła 200 udziałów stanowiących 20% udział w kapitale zakładowym spółki „Płynne Złoto” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, której przedmiotem działalności jest produkcja artykułów spożywczych.2021-12-02Produkty "Team X" będą w sprzedaży

Excellence S.A. podpisała umowę na dostawę nowych produktów marki własnej „Team X” do sieci handlowej.


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK