Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2023-02-14Raport za IV kwartał 2022 roku

W czwartym kwartale 2022 roku Grupa Excellence SA osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 18,8 mln zł, wyższe o 6,5% w stosunku do przychodów ze sprzedaży czwartego kwartału 2021 roku. Skonsolidowany wynik netto czwartego kwartału 2022 roku wyniósł -0,95 mln zł i był wyższy o 31% od wyniku osiągniętego w czwartym kwartale 2021 roku.2022-11-14Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2022

W trzecim kwartale 2022 roku Grupa Excellence SA osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 21,56 mln zł, wyższe o 19,4% w stosunku do przychodów ze sprzedaży trzeciego kwartału 2021 roku. Wyższe przychody ze sprzedaży wynikały z realizacji wyższych zamówień sieci handlowych m.in. dostaw napoju „Hemp Tea”. Skonsolidowany wynik netto trzeciego kwartału 2022 roku wyniósł 1,3 mln zł.2022-08-12Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2022

W drugim kwartale 2022 roku Grupa Excellence SA osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 16,17 mln zł, wyższe o 14,3% w stosunku do przychodów ze sprzedaży drugiego kwartału 2021 roku. Skonsolidowany wynik netto drugiego kwartału 2022 roku wyniósł -256,1 tys. zł. W drugim kwartale 2022 roku występowały dalsze podwyżki cen surowców i materiałów, co miało istotny wpływ na wynik Grupy.2022-06-30Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Excellence SA

30 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym zostały zatwierdzone sprawozdania finansowe Excellence SA oraz Grupy Kapitałowej Excellence  SA.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią protokołu z Walnego Zgromadzenia.2022-05-13Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2022

W pierwszym kwartale 2022 roku Grupa Excellence SA osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 16,3 mln zł, wyższe o 26,9% w stosunku do przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału 2021 roku. Skonsolidowany wynik netto Grupy Excellence SA pierwszego kwartału 2022 roku wyniósł 194 tys. zł i był niższy o 52% od wyniku osiągniętego w pierwszym kwartale 2021 roku.2022-03-25Zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu

Spółka otrzymała postanowienie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszeniu na wniosek Spółki postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu Emitenta. Wniosek został złożony z uwagi na zamiar uwzględnienia w prospekcie danych finansowych wynikających ze sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK