Podstawowe wskaźniki

Wskaźniki:

okres 12 m-cy zakończony     31.12.2019

okres 12 m-cy zakończony 31.12.2020
okres 12 m-cy
zakończony 31.12.2021
rentowność sprzedaży netto

0,2%

0,7% 1,1%

płynności bieżącej

                                   1,30

1,49 1,21
ogólnego zadłużenia 

0,52

0,48
0,55
rentowność aktywów

0,3%

1,0%
1,6%
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK