Raporty okresowe > Raporty okresowe 2018

Raport nr 3/EBI z dn. 12.04.2019 roku: Raport Roczny Excellence S.A. za 2018 rok.pdf

                                                             zał. nr. 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2018.pdf

                                                             zał. nr. 2 Sprawozdanie biegłego rewidenta.pdf

Raport nr 2/EBI z dn. 14.02.2019 roku: Raport Excellence S A IV kw 2018 b.pdf

Raport nr 12/EBI z dn. 14.11.2018 roku: Raport kwartalny Excellence S. A. za III kwartał 2018 r.pdf

Raport nr 10/EBI z dn. 14.08.2018 roku: Raport kwartalny Excellence S. A. za II kwartał 2018 r.pdf

Raport nr 5/EBI z dn. 15.05.2018 roku: Raport kwartalny Excellence S. A. za I kwartał 2018 r.pdf

Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK