Raporty okresowe

Raport nr 10/EBI z dn. 14.08.2019 roku: Raport kwartalny Excellence S. A. za II kwartał 2019.pdf

Raport nr 5/EBI z dn. 15.05.2019 roku: Raport kwartalny Excellence S. A. za I kwartał 2019 r.pdf

Raport nr 3/EBI z dn. 12.04.2019 roku: Raport Roczny Excellence S.A. za 2018 rok.pdf

                                                             zał. nr. 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2018.pdf

                                                             zał. nr. 2 Sprawozdanie biegłego rewidenta.pdf

Raport nr 2/EBI z dn. 14.02.2019 roku: Raport Excellence S A IV kw 2018 b.pdf

Raport nr 12/EBI z dn. 14.11.2018 roku: Raport kwartalny Excellence S. A. za III kwartał 2018 r.pdf

Raport nr 10/EBI z dn. 14.08.2018 roku: Raport kwartalny Excellence S. A. za II kwartał 2018 r.pdf

Raport nr 5/EBI z dn. 15.05.2018 roku: Raport kwartalny Excellence S. A. za I kwartał 2018 r.pdf

Raport nr 3/EBI z dn. 12.04.2018 roku: Raport Roczny Excellence S.A. za 2017 rok.pdf

                                        zał. nr. 1: Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

                                        zał. nr. 2: Sprawozdanie biegłego rewidenta.

Raport nr 2/EBI z dn. 14.02.2018 roku: Raport Excellence S A IV kw 2017 B.pdf

Raport nr 14/EBI z dn. 23.10.2017 roku: Raport kwartalny Excellence S.A. III kwartał 2017.pdf

Raport nr 10/EBI z dn. 14.08.2017 roku: Raport kwartalny Excellence S.A. II kwartał 2017.pdf

Raport nr 6/EBI z dn. 15.05.2017 roku: Raport kwartalny Excellence S.A. I kwartał 2017.pdf

Raport nr 5/EBI z dn. 12.04.2017 roku: Raport roczny Excellence SA za 2016 rok.

                                        zał. nr. 1: Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

                                        zał. nr. 2: Opinia oraz raport biegłego rewidenta.

Raport nr 3/EBI z dn. 14.02.2017 roku: Raport kwartalny Excellence S A IV kw 2016.

Raport nr 14/EBI z dn. 14.11.2016 roku: Raport kwartalny Excellence S. A. III kwartał 2016.

Raport nr 12/EBI z dn. 12.08.2016 roku: Raport kwartalny Excellence S. A. II kwartał 2016.

Raport nr 6/EBI z dn. 13.05.2016 roku: Raport kwartalny Excellence S. A. za I kwartał 2016.

Raport nr 4/EBI z dn. 31.03.2016 roku: Raport Roczny Excellence S.A. za 2015 rok. Raport nr 2/EBI z dn. 12.02.2016 roku: Raport kwartalny Excellence S.A. za IV kw 2015.

Raport nr 14/EBI z dn. 30.10.2015 roku: Raport kwartalny Excellence S.A. za III kwartał 2015.

Raport nr 11/EBI z dn. 14.08.2015 roku: Raport kwartalny Excellence S.A. za II kwartał 2015.

Raport nr 7/EBI z dn. 15.05.2015 roku: Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2015.

Raport nr 5/EBI z dn. 31.03.2015 roku: Raport roczny  Excellence S.A. za 2014 rok.

Raport nr 2/EBI z dn. 13.02.2015 roku: Raport kwartalny Excellence S.A. za IV kwartał 2014.

Raport nr 11/EBI z dn. 14.11.2014 roku: Raport kwartalny Excellence S.A. za III kwartał 2014.

Raport nr 4/EBI z dn. 02.09.2014 roku: Raport kwartalny Excellence S.A. za II kwartał 2014.

Zaufali nam:

SYROPY.EU SKLEP AKADEMIA DRINKÓW FACEBOOK