Raporty bieżące > Raporty bieżące 2022

Raport bieżący nr.: 11/2022 EBI z dnia 29.08.2022 r. "Powołanie członków zarządu Excellence SA" Raport bieżący nr 11_2022 EBI.pdf

Raport bieżący nr: 12/2022 ESPI z dnia 1.07.2022 r. "Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Excellence S.A. z dn. 30.06.2022 r."
Raport bieżący nr 12_2022 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 9/2022 EBI z dnia 30.06.2022 r. "Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Excellence S.A. w dniu 30-06-2022 r." Raport bieżący nr 9_2022 EBI.pdf
Załącznik 1.pdf
Załącznik 2.pdf
Załącznik 3 .pdf

Raport bieżący nr.: 11/2022 ESPI z dnia 30.05.2022 r. "Podpisanie umowy współpracy" Raport bieżący nr 11_2022 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 5/2022 EBI z dnia 27.05.2022 r. “Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok " Raport bieżący nr 5_2022 EBI.pdf

Raport bieżący nr.: 10/22 ESPI z dnia 27.05.2022 r. "Informacja nt. sprawy sądowej" Raport bieżący nr 10_2022 ESPI_rev.pdf

Raport bieżący nr.: 9/22 ESPI z dnia 26.05.2022 r. "Informacja nt. sprawy sądowej" Raport bieżący nr 9_2022 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 8/2022 ESPI z dnia 09.05.2022 r. “Informacja dotycząca podpisanego listu intencyjnego.” Raport bieżący nr 8_2022 ESPI_rev.pdf

Raport bieżący nr.: 7/2022 ESPI z dnia 14.04.2022 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 7_2022 ESPI.pdf

Załącznik 1: Powiadomienie 1
Załącznik 2: Powiadomienie 2
Załącznik 3: Powiadomienie 3

Raport bieżący nr.: 6/2022 ESPI z dnia 25.03.2022 r. “Zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu ” Raport bieżący nr 6_2022 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 3/2022 ESPI z dnia 03.02.2022 r. “Objęcie udziałów w spółce.” Raport bieżący nr 3_2022 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 2/2022 EBI z dnia 14.01.2022 r. “Podpisanie umowy z biegłym rewidentem o badanie sprawozdań finansowych Excellence S.A. za lata 2021 - 2022" Raport bieżący nr 2_2022 EBI.pdf

Raport bieżący nr.: 2/2022 ESPI z dnia 10.01.2022 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 2_2022 ESPI.pdf
                                                             Załącznik 1: Powiadomienie

Raport bieżący nr.: 1/2022 ESPI z dnia 10.01.2022 r. “Rozwiązanie współpracy w zakresie promocji nowych produktów Excellence SA” Raport bieżący 1 2022 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 1/2022 EBI z dnia 03.01.2022 r. "Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022" Raport bieżący nr 1_2022 EBI.pdf
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK