Raporty bieżące > Raporty bieżące 2014


Raport bieżący nr 8/2014 ESPI z 6.11.2014  "Informacja o dokonanych transakcjach przez podmiot powiązany z osobami posiadającymi dostęp do informacji poufnych"Raport bieżący nr 8_2014 ESPI.

Raport bieżący nr 10/2014 z 29.10.2014 "Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Excellence S.A. za rok obrotowy 2014"Raport bieżący nr 10 EBI.

Raport bieżący nr 7/2014 ESPI z 17.10.2014 "Informacja o dokonanych transakcjach przez podmiot powiązany z osobami posiadającymi dostęp do informacji poufnych"Raport biezacy nr 7_2014 ESPI.

Raport bieżący nr 6/2014 ESPI z dnia 17.10.2014 "Informacja o dokonanych transakcjach przez podmiot powiązany z osobami posiadającymi dostęp do informacji poufnych"Raport bieżący nr 6_2014 ESPI.

Raport bieżący nr 5/2014 ESPI z 10.10.2014 "Informacja o dokonanych transakcjach przez podmiot powiązany z osobami posiadającymi dostęp do informacji poufnych" Raport biezacy nr 5_2014 ESPI
Załączniki: Załącznik 1_5_2014ESPI  Załącznik 2_5_2014ESPI  Załącznik 3_5_2014ESPI

Raport bieżący nr 9/2014 z dnia 07.10.2014 "Postanowienie sądu o przyjęciu jednolitego tekstu statutu Emitenta"Raport bieżący nr 9 EBI.

Raport bieżący nr 4/2014 ESPI z dnia 06.10.2014 "Informacja o dokonanych transakcjach przez podmiot powiązany z osobami posiadającymi dostęp do informacji poufnych"Raport bieżący nr 4_2014 ESPI. Załącznik: Załącznik 1_4_2014ESPI

Raport bieżący nr 2/2014 ESPI z dnia 02.10.2014 "Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta” Raport bieżący nr 2_2014 ESPI. Załączniki: Załącznik 1_3_2014ESPI  Załącznik 2_3_2014ESPI  Załącznik 3_3_2014ESPI

Raport bieżący nr 3/2014 ESPI z dnia 02.10.2014 "Informacja o dokonanych transakcjach przez podmiot powiązany z osobami posiadającymi dostęp do informacji poufnych" Raport bieżący nr 3_2014 ESPI.

Raport bieżący nr 1/2014 ESPI z dnia 26.09.2014 "Informacja o dokonanych transakcjach przez podmiot powiązany z osobami posiadającymi dostęp do informacji poufnych" Raport bieżący nr 1_2014 ESPI. Załączniki: Załącznik 1_2014ESPI   Załącznik 2_2014ESPI   Załącznik 3_2014ESPI

Raport bieżący nr 8/2014 z dnia 10.09.2014 "Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii C na dzień 15 września 2014 r."Raport bieżący nr 8.

Raport bieżący nr 7/2014 z dnia 05.09.2014 "Oświadczenie Zarządu w sprawie zakresu stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"Raport bieżący nr 7.

Raport bieżący nr 6/2014 z dnia 03.09.2014 ": Wprowadzenie akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect" Raport bieżący nr 6 EBI.

Raport bieżący nr 3/2014 z dnia 02.09.2014 "Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014" Raport bieżący nr 3 EBI.

Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 02.09.2014 "Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych"Raport bieżący nr 5 EBI.

Raport bieżący nr 2/2014 z dnia 07.08.2014 "Warunkowa rejestracja akcji serii C w KDPW S.A." Raport bieżący nr 2 EBI.

Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 21.07.2014 "Uzyskanie dostępu do systemu EBI" Raport bieżący nr 1.
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK