Raporty okresowe > Raporty okresowe 2017

Raport nr 3/EBI z dn. 12.04.2018 roku: Raport Roczny Excellence S.A. za 2017 rok.pdf

                                        zał. nr. 1: Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

                                        zał. nr. 2: Sprawozdanie biegłego rewidenta.

Raport nr 2/EBI z dn. 14.02.2018 roku: Raport Excellence S A IV kw 2017 B.pdf

Raport nr 14/EBI z dn. 23.10.2017 roku: Raport kwartalny Excellence S.A. III kwartał 2017.pdf

Raport nr 10/EBI z dn. 14.08.2017 roku: Raport kwartalny Excellence S.A. II kwartał 2017.pdf

Raport nr 6/EBI z dn. 15.05.2017 roku: Raport kwartalny Excellence S.A. I kwartał 2017.pdf

Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK