Walne zgromadzenie > Ogłoszenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A.
wraz z projektami uchwał:

31.05.2024

Ogłoszenie ZWZA: POBIERZ
Projekty uchwał ZWZA: POBIERZ
Wzór pełnomocnictwa ZWZA: POBIERZ

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A.
wraz z projektami uchwał:

12.03.2024


Ogłoszenie NWZA: POBIERZ
Projekty uchwał NWZA: POBIERZ
Wzór pełnomocnictwa NWZA: POBIERZ

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A.
wraz z projektami uchwał:

11.08.2023

Ogłoszenie NWZA: POBIERZ
Projekty uchwał NWZA: POBIERZ
Wzór pełnomocnictwa NWZA: POBIERZ

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A.
wraz z projektami uchwał:

02.06.2023


Ogłoszenie ZWZA: POBIERZ
Projekty uchwał ZWZA: POBIERZ
Wzór pełnomocnictwa ZWZA: POBIERZ

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A.
wraz z projektami uchwał:

03.06.2022

Ogłoszenie ZWZA: POBIERZ

Projekty uchwał ZWZA: POBIERZ

Wzór pełnomocnictwa ZWZA: POBIERZ

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A.
wraz z projektami uchwał:

02.06.2021

Ogłoszenie ZWZA: POBIERZ

Projekty uchwał ZWZA: POBIERZ

Wzór pełnomocnictwa ZWZA: POBIERZ

Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK