Raporty bieżące > Raporty bieżące 2020 cz. 2

Raport bieżący nr.: 43/2020 ESPI z dnia 30.12.2020 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 43_2020 ESPI.pdf
                                                             Załącznik 1: Powiadomienie


Raport bieżący nr: 42/2020 ESPI z dnia 29.12.2020 r. "Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Excellence S.A. z dn. 28.12.2020 r."
Raport bieżący nr 42_2020 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 17/2020 EBI z dnia 28.12.2020 r. "Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Excellence S.A. w dniu 28 grudnia 2020 r." Raport bieżący nr 17_2020EBI.pdf

Raport bieżący nr.: 41/2020 ESPI z dnia 22.12.2020 r. “ Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu” Raport bieżący nr 41_2020 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 40/2020 ESPI z dnia 21.12.2020 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 40_2020 ESPI.pdf
                                                             Załącznik 1: Powiadomienie

Raport bieżący nr.: 39/2020 ESPI z dnia 17.12.2020 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 39_2020 ESPI.pdf
                                                             Załącznik 1: Powiadomienie

Raport bieżący nr.: 37/2020 ESPI z dnia 15.12.2020 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 37_2020 ESPI.pdf
                                                             Załącznik 1: Powiadmienie

Raport bieżący nr.: 36/2020 ESPI z dnia 15.12.2020 r. "Wykonanie dostawy środków dezynfekujących" Raport bieżący nr 36_2020 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 16/2020 EBI z dnia 14.12.2020 r. “Podpisanie umowy z biegłym rewidentem o zbadanie sprawozdania finansowego Excellence S.A. za rok obrotowy 2020" Raport bieżący nr 16_2020 EBI.pdf

Raport bieżący nr.: 35/2020 ESPI z dnia 14.12.2020 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 35_2020 ESPI.pdf
                                                             Załącznik 1: Powiadomienie

Raport bieżący nr.: 34/2020 ESPI z dnia 10.12.2020 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 34_2020 ESPI.pdf
                            Załącznik 1: Powiadomienie

Raport bieżący nr.: 33/2020 ESPI z dnia 10.12.2020 r. “Podpisanie umowy kredytowej.” Raport bieżący nr 33_2020 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 32/2020 ESPI z dnia 08.12.2020 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 32_2020 ESPI.pdf
                             Załącznik 1: Powiadomienie

Raport bieżący nr.: 31/2020 ESPI z dnia 07.12.2020 r. “Rozpoczęcie współpracy z dostawcą” Raport bieżący nr 31_2020 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 27/2020 ESPI z dnia 10.11.2020 r. “Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki” Raport bieżący nr 27_2020 ESPI.pdf

                             Załącznik:  Załącznik

Raport bieżący nr.: 26/2020 ESPI z dnia 04.11.2020 r. "Podpisanie listu intencyjnego " Raport bieżący nr 26_2020 ESPI.pdf
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK