Walne zgromadzenie > Archiwalne


           Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A.
wraz z projektami uchwał:

22.05.2019

Ogłoszenie WZA: POBIERZ

Projekty uchwał WZA: POBIERZ

Wzór pełnomocnictwa WZA: POBIERZ

          Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A.
wraz z projektami uchwał:

30.05.2018

Ogłoszenie WZA: POBIERZ

Projekty uchwał WZA: POBIERZ

Wzór pełnomocnictwa WZA: POBIERZ


          Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A.
wraz z projektami uchwał:

22.09.2017

Ogłoszenie NWZ: POBIERZ

Projekty uchwał NWZ: POBIERZ

Wzór pełnomocnictwa NWZ: POBIERZ


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A. 
wraz z projektami uchwał:

25.05.2017

Ogłoszenie WZA: POBIERZ

Projekty uchwał WZA: POBIERZ

Wzór pełnomocnictwa WZA: POBIERZ


        Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A. 
wraz z projektami uchwał:

10.05.2016

Ogłoszenie WZA: POBIERZ

Projekty uchwał WZA: POBIERZ

Wzór pełnomocnictwa WZA: POBIERZ

        Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A. 

wraz z projektami uchwał:

22.05.2015

Ogłoszenie WZA: POBIERZ 

Projekty uchwał WZA:

Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK